ContactHengWei (HK)Ltd.

 

Tel.: +852 3580 1798
   
Fax: +852 3913 7710
   
Address: Unit 10A, 3/F., Sing Win Factory Bldg., Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
   
Email: info@hengwei.hk
   
Website: http://www.hengwei.hk